Hotline | Kontakt

Seminare in Ihrer Nähe finden
Seminare

ZVPLAN Seminare für alle SHK-Fachbetriebe:

  TerminTypSHK-Fachverband / VeranstalterOrt
 4fc90164-8814-4b3c-94f1-00a9f017bbbf 05.07.2016
Bayern Schweinfurt
  
Einführungsseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Frau Lechl
Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern
Telefon: 089-54615726
E-Mail: lechl@Haustechnikbayern.de
 a7bc759b-e9cc-4f17-afb2-5d04a4d45a95 06.07.2016
Bayern Nürnberg
  
Aufbauseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Frau Lechl
Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern
Telefon: 089-54615726
E-Mail: lechl@Haustechnikbayern.de
 92da8d29-cf64-4fb8-a941-67a5b25f38d5 13.09.2016
Brandenburg Potsdam
  
Aufbauseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Frau Christina Böckelmann
Fachverband Sanitär Heizung Klempner Klima Land Brandenburg
Telefon: 0331-7470413
E-Mail: fachverband@brandenburg-shk.de
 77d2513a-8c3f-45fd-bb29-3d0a51585f0a 14.09.2016
Pfalz Kaiserslautern
  
Einführungsseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Carolin Rech
Fachverband Sanitär Heizung Klima Pfalz
Telefon: 0621-5911415
E-Mail: rech@DLZ-Handwerk.de
 0e145502-581f-4c12-91a8-9c115961c47b 15.09.2016
Pfalz Kaiserslautern
  
Aufbauseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Carolin Rech
Fachverband Sanitär Heizung Klima Pfalz
Telefon: 0621-5911415
E-Mail: rech@DLZ-Handwerk.de
 c2e9128b-b3ea-49a5-9cbe-9ef786070d30 27.09.2016
Schleswig-Holstein Kiel
  
Einführungsseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Herr Lorenzen, Herr Grotegut
Fachverband SHK Schleswig-Holstein
Telefon: 0431-9816922
E-Mail: sven.lorenzen@bf-handwerk.de
 86baa53f-80cd-47f1-a041-d9a66394d8a9 27.09.2016
Bayern München
  
Aufbauseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Frau Lechl
Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern
Telefon: 089-54615726
E-Mail: lechl@Haustechnikbayern.de
 73e7b649-7358-46b3-8543-4ce51b2c439f 28.09.2016
Bayern Augsburg
  
Einführungsseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Frau Lechl
Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern
Telefon: 089-54615726
E-Mail: lechl@Haustechnikbayern.de
 03bccde7-24cb-474d-a444-1e993eb62182 12.10.2016
Sachsen Leipzig
  
Einführungsseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Frau Richter
Fachverband Sanitär Heizung Klima Sachsen
Telefon: 0341-200537-80
E-Mail: andrea.richter@installateur.net
 366ba079-b548-4f1a-a74c-edd9c6f0fde8 13.10.2016
Sachsen Leipzig
  
Aufbauseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Frau Richter
Fachverband Sanitär Heizung Klima Sachsen
Telefon: 0341-200537-80
E-Mail: andrea.richter@installateur.net
 867d222b-39bb-4b1c-99cc-70675d7316c7 18.10.2016
Hamburg Hamburg
  
Einführungsseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Markus Schimke
Fachverband Sanitär Heizung Klempner Hamburg e.V
Telefon: 040-29994924
E-Mail: schimke@shk-hamburg.de
 39d2acde-7618-4518-8c43-2e0182c13195 19.10.2016
Hamburg Hamburg
  
Aufbauseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Markus Schimke
Fachverband Sanitär Heizung Klempner Hamburg e.V
Telefon: 040-29994924
E-Mail: schimke@shk-hamburg.de
 a1600acf-cb0b-4366-b735-01b40cabf064 03.11.2016
Berlin Berlin
  
Einführungsseminar ZVPLAN
Ansprechpartner:
Juliane Schluppeck
Innung Sanitär Heizung Klempner Klima Berlin
Telefon: 030-49300313
E-Mail: schluppeck@shk-berlin.de
 a522a524-a670-4617-90db-f4d4c55acd0d 04.11.2016
Berlin Berlin
  
ZVPLAN Trinkwasser-Seminar
Ansprechpartner:
Juliane Schluppeck
Innung Sanitär Heizung Klempner Klima Berlin
Telefon: 030-49300313
E-Mail: schluppeck@shk-berlin.de
 a2501885-773e-4aac-bfd5-6e40540696ee 17.11.2016 bis 18.11.2016
Oventrop Olsberg
  
Einführungsseminar ZVPLAN
Zeit: 17.11.2016 00:00 Uhr
bis
18.11.2016 08:00 Uhr
Ansprechpartner:
Frau Vogt
Oventrop GmbH & Co. KG
Telefon: 02962-82257
E-Mail: c.vogt@oventrop.de